I Norge skyldes en av fire branner feil i det elektriske anlegget, og vi er det landet hvor flest mennesker omkommer i brann. Vi vil prøve å forebygge dette, og tilbyr kontroll av alle typer boliger og landbrukseiendommer.

Tilstandsrapport El-sjekken blir utført av nemko sertifisert kontrollør, og du vil få en komplett tilstandsrapport på hele det elektriske anlegget. Slik blir det enkelt å rette opp eventuelle feil og mangler. Enkelte forsikringsselskaper anser kontrollen som så viktig at prisreduksjon blir gitt.

• Vestfold El-tilsyn AS tilbyr nøytral og objektiv påbudt utført internkontroll elektro på landbrukseiendommer.
• Kontrollen dokumenteres med utarbeidet internkontrollperm hvor avvik vises i skrift og bilder. Kontrollen lagres og følges opp i vårt webbaserte system, etter inngått avtale.
• I vårt system gis oppdragsgiver mulighet til aktiv deltakelse ved bruk av eget passord og brukernavn.
• Vestfold El-tilsyn AS opptrer kun som en nøytral tredjepart på rådgivende basis ved internkontroll elektro. Eventuelle installasjonsoppdrag som følge av internkontrollen utføres av oppdragsgivers faste installatørforbindelse.

Bolig og gårdseier har selv ansvaret for at det elektriske anlegget er i forsvarlig stand. Skulle brann ha oppstått på grunn av feil i el-anlegget, vil du kanskje ikke få dekket skadene hos ditt forsikringsselskap. Dette kan få store konsekvenser.

Få el-sjekk på ditt anlegg utført nøytralt og objektivt av Vestfold El-tilsyn AS. Et firma som ikke jakter på installasjonsoppdrag.

Vestfold El-tilsyn AS er her for å hjelpe deg i din hverdag som ansvarlig for elsikkerhet og branntrygghet i ditt elanlegg.

 

 

nec405  norik