Borettslag Sameie

Har borettslaget/sameiet fått følgende avvik fra Skagerak Nett/DLE,sitat ?

“Den ansvarlige for virksomheten hadde ikke sørget for at det ble utøvd internkontroll på de elektriske anleggene, jfr. IK § 4.”

Den ansvarlige er i dette tilfellet borettslaget/sameiet`s styre. Internkontrollforskriften har siden 1997 vært en av de forskrifter næringslivet har hatt plikt til å etterleve for å minske risiko og fare.

Hvis ikke dokumenterbar og oppfulgt internkontroll elektro er innført i borettslaget/sameiet vil det ved et forsikringstilfelle gi forsikringsselskapet et godt argument for avkortning i forsikringsutbetalingen .

• Vestfold El-tilsyn AS tilbyr nøytral og objektiv påbudt utført internkontroll elektro i borettslaget/sameiets el-anlegg i fellesareal og tavler. Vi tilbyr også overordnet internkontroll for styret i borettslaget/sameiets leiligheter.
• Kontrollen dokumenteres med utarbeidet internkontrollperm hvor avvik vises i skrift og bilder. Kontrollen lagres og følges opp i vårt webbaserte system etter inngått avtale.
• I vårt system gis oppdragsgiver mulighet til aktiv deltakelse ved bruk av eget passord og brukernavn.
• Vestfold El-tilsyn AS opptrer kun som en nøytral tredjepart på rådgivende basis ved internkontroll elektro. Eventuelle installasjonsoppdrag som følge av internkontrollen utføres av oppdragsgivers faste installatørforbindelse.

Unngå bukken og havresekken!

Få et objektiv og nøytralt tilbud på internkontroll elektro fra Vestfold El-tilsyn AS et firma som ikke jakter på installasjonsoppdrag.