Om oss

Vestfold El-tilsyn AS er et rent internkontroll elektro og konsulentselskap, som utøver en objektiv og nøytral Internkontroll Elektro hos våre kunder og avtalepartnere.

Vestfold El-tilsyn AS ble etablert i 2008.

Vi utfører våre tjenester i næringsbygg/arealer-landbruk-offentlig virksomhet og boliger/brl..

 Hovedformålet er å ivareta anleggseiers ansvar og forpliktelser i Internkontrollforskriftens § 2 og § 5.     IK- forskriften setter i disse paragrafer krav til anleggseier om å ha dokumenterbar internkontroll elektro, vedrørende oversikt/rapport av eventuelle feil og mangler med dokumenterbar utbedringsrutine.               

Det settes også krav til dokumentasjon av systematisk utførelse av internkontroll, når det gjelder næringsbygg/arealer-landbruk og offentlig virksomhet.

For boligeiendommer privat, utføres en enklere skjemarutine som for boligeier brukes til å ivareta elsikkerheten i egen bolig, og for å oppnå rabatt på forsikringen hos enkelte forsikringsselskap.

Internkontrollforskriften ble innført 1.januar 1997 og har således over lengre tid, satt krav til juridisk eier, av det elektriske anlegget.

Dokumentasjon av internkontroll, kreves av netteier ved revisjon av elanleggets tilstand.

Ved ulykker forårsaket av feil i elanlegget vil helt klart manglende/ufullstendig dokumentert Internkontroll elektro være meget negativt for anleggseier.

Ved brannulykker, vil elektrisiteten svært ofte få skylden. En dokumentert Internkontroll elektro vil tjene anleggseier til fordel. Forsikringsbransjen vil i et slikt tilfelle med godt dokumentert Internkontroll elektro ha liten mulighet til å påstå avkortning p.g.a dårlig vedlikehold og mangelfull internkontroll.

Vi står til tjeneste med å utføre og systematisere internkontroll elektro i deres bedrift, og på en oversiktlig måte gjøre dette tilgjengelig for dere via web. Vi benytter norik-web system til våre kontroller.

Vi står til tjeneste for deg, så ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.