Termografering

Vestfold El-tilsyn AS tilbyr termografering av El-tavler, med utdannet personell. Termografering (eller termografi) er en metode for å avlese temperatur på en overflate. 

Vi bruker dette som et verktøy for å avdekke varmegang i elektriske anlegg, der temperaturforskjeller gir en god indikasjon på eventuelle feil og problemer på tilkoblinger, komponenter og ledninger.

logo m